врати се на Слободен Печат

ЗАКУПЕТЕ НЕКРОЛОГ ОНЛАЈН

Доколку сакате Вашиот некролог да биде објавен само на оваа страница, изберете ја опцијата Онлајн.

Доколку сакате Вашиот некролог да биде објавен и во печатеното издание на дневниот весник „Слободен печат“, опцијата за онлајн објавување на некрологот на оваа страница, ја добивате бесплатно.

За да се објави некрологот во следното печатено издание на дневниот весник „Слободен печат“, некрологот треба да се закупи најдоцна до:

Вторничко – Петочно печатено издание: Најдоцна до 13 часот, еден ден пред објава (пример, за објава во вторничко печатено издание, некрологот да се закупи најдоцна до понеделник, 13 часот)

За викенд печатено издание (излегува секоја сабота): Најдоцна до петок, 13 часот

За понеделничко печатено издание – Најдоцна до петок, 13 часот

Лице за контакт: Сања Ристовска
Телефонски број: 072 229 255

Секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот

Исчисти
Одберете тип на некрологот *
Наслов на некрологот *
Име и презиме на починатиот *
Некрологот го објавува (Вашето име) *
Датум на објава *
Додај крст на некрологот *
Tекст *
0/ 0
Внесете слика на починатиот (името на датотеката треба да биде име на починатиот)
Позиции

Онлине – 200.00 ден, Онлине + Весник (42.5 mm x 70 mm) – без слика – 400.00 ден, Онлине + Весник (42.5 mm x 70 mm) – со слика – 400.00 ден, Онлине + Весник (85 mm x 70 mm) – со една слика – 1,000.00 ден, Онлине + Весник (85 mm x 70 mm) – со две слики – 1,000.00 ден, Онлине + Весник (85 mm x 70 mm) – со заедничка слика – 1,000.00 ден, Онлине + Весник (125 mm x 70 mm) – со две слики – 1,400.00 ден, Онлине + Весник (вертикален, 140 mm x 85 mm) – со слика – 2,500.00 ден, Онлине + Весник (хоризонтален, 160 mm x 70 mm) – со три слики – 2,500.00 ден, Онлине + Весник (хоризонтален, 160 mm x 70 mm) – со четири слики – 2,500.00 ден, Онлине + Весник (172мм х 210мм) – 7,500.00 ден, Онлине + Весник (172мм х 277мм) – 10,000.00 ден