врати се на Слободен Печат

СЕЌАВАЊЕ

ЛАЗО ПЛАВЕВСКИ

Почивај во мир.

Продолжуваш да живееш во нашите сеќавања.

Твоите Горде, Вера и Марга со семејствата