врати се на Слободен Печат

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

до

проф. д-р АНА КАЛАМАРАС

од д-р Михајло Поповиќ со семејството

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

На нашата драга

проф. д-р АНА КАЛАМАРАС

од Пока Пешиќ и Васка Ставриќ со семејствата

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

 

Ана Каламарас

Баба и Мајка како нашата немаше никој!

Со гордост ќе го носиме твоето презиме и со насмевка ќе им раскажуваме на твоите правнуци за тебе.

Си замина во најдобар спомен и бескрајна благодарност од сите нас.

Поклон од земја до небо за тебе.

Почивај во мир наша најсакана Баба Ана и немој да не мислиш, сите сме добро.

Семејство Каламарас