врати се на Слободен Печат

ТАЖНО СЕЌАВАЊЕ

На нашиот сакан родител

КОСТАДИНКА ЃОЗЕВА

( Род. ШУКРИЕВА)

15 години

Со гордост Те споменуваме и се сеќаваме, со љубов Те чуваме во нашите срца.

Многу ни недостасуваш, почивај во мир.

Ванѓе и Мите Стефанови со внуците, ќерките и зетовците

ТАЖНО СЕЌАВАЊЕ

На нашиот сакан родител

НИКОЛА ЃОЗЕВ

18 години

Со гордост Те споменуваме и се сеќаваме, со љубов Те чуваме во нашите срца.

Многу ни недостасуваш, почивај во мир.

Ванѓе и Мите Стефанови со внуците, ќерките и зетовците