врати се на Слободен Печат

СЕЌАВАЊЕ

за нашата мајка, баба, прабаба

СТОЈАНКА СИМОНОВСКА

2015-2024

Поминаа години тажни и полни со спомени.

Нема ден без мисла за вас.

Вашата ќерка со семејството

СЕЌАВАЊЕ

за нашиот татко, дедо, прадедо 

ЖИВКО СИМОНОВСКИ

2004-2024

Поминаа години тажни и полни со спомени.

Нема ден без мисла за вас.

Вашата ќерка со семејството