врати се на Слободен Печат

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

до саканата братучетка

СНЕЖАНА РАДЕСКА

Од Ружица Јосифовска со фамилијата

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

до саканата братучетка

СНЕЖАНА РАДЕСКА

Од Димитар и Светлана Јосифовски со фамилијата