врати се на Слободен Печат

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

на нашиот долгогодишен другар

ГОЦЕ АНДОНОВСКИ

од Сашо-Цампа, Златко, Љиља, Цици

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

На нашиот зет и тетин

МИХАЈЛО ЕЛЕНЧЕВСКИ

Почивај во мир.

Од Раде Вељановски со семејството