врати се на Слободен Печат

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

БЛАГОЈА ИВАНОВ

Почивај во мир!

Вечно ќе те паметиме.

Фамилија Баришин.

ЖАЛНА ВЕСТ

Почина нашиот драг пријател

БЛАГОЈА ИВАНОВ

1931-2022 г.

Останува да траат неговото неодминливо книжевно дело и убавите спомени.

Нека му е вечна слава.

Оливера и Цане