врати се на Слободен Печат

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

На нашата сакана тетка Верче

ВЕРА ДИМОВА

Нашите спомени остануваат вечни!

Кристина Павловска со фамилијата