врати се на Слободен Печат

ЖАЛНА ВЕСТ

Ненадејно се разделуваме од нашиот драг соработник, сојузник и пријател

ГОРАН ЛАЗАРЕВСКИ

Горан беше претседател на Управниот одбор на Конект и соработник на низа трудови и активности.

Сочувствуваме со ужаленото семејство и широк круг професионалци. Ќе го паметиме и останеме благодарни за мудрите совети, трудољубивоста и прекрасниот хумор.

Здружение Конект Скопје